آیین تدفین در زمان باستان

فرتور یک تخت سنگی است که جنب قبرستان های باستانی جهت گذاشتن جنازه بر روی آن و انجام مراسم مذهبی و آیین تدفین توسط کاهنان یا مغ ها یا ریش سفیدان انجام میشده است.نظر به اینکه این تخت ها در بیرون قرار داشته اند،اکثرآ از بین رفته ضمنآ اینها خود آدرس قبرستان های باستانی را لو میداده چون همیشه در کنار آنها میشد قبرستان را یافت. بنابراین در شرایط حمله دشمن بلافاصله آثار قبرستان برای حراست و حفظ اموال و حرمت اموات پاکسازی میشد. یکی از مهمترین دلایلی که سنگ چین ها و سنگ قبرها در قبرستانهای باستانی از سنگهای قابل حمل و جابجایی استفاده میشد، همین مطلب است. در بعضی موارد کل قبرستان را با یک لایه خاک رس قرمز دستی نرم میپوشاندند، تا تمام سنگها پوشش داده شوند، ودر بعضی موارد سنگها را جمع میکردند در پایین تپه و پس از خاتمه وضعیت خطر ، مجددا هر کسی سنگ قبر عزیزش را بر جای خود میگذاشت. گاهی بعلت شرایط اشغال و یا شکست به همان وضعیت باقی میماند. مواردی از هر دو نوع قبرستان دیده شده است، قبرستانهایی باستانی، فاقد سنگ قبر ولی در یک نقطه سنگهایی بر روی هم انباشته شده و یا یافت شدن سنگ قبر بلافاصله پس از حفاری در عمق بیست یا سی سانتیمتری زیر خاک.

#فلزیاب #چگونگی باز کردن پلمپ های سنگی و ساروجی #تفسیر علائم #ترجمه خطوط و نسخ قدیمی #نماد خرس #نماد شیر #نماد عقاب #مرغ و جوجه #نماد دست #جای پا #جای کفش #نماد قوچ #ماه و ستاره #نماد خورشید #نماد سگ #نماد مار #نماد رخ #نماد فیل #آلت تناسلی زن و مرد#نماد ماهی #نماد طاووس #نماد کبوتر #نماد غاز یا اُردک #نماد خوک #نمادشتر #نماد خرگوش #دفینه چاه #دفینه قلعه ها #دفینه تنور #دفینه حوض #علامت مثلث # علامت دایره #نشان ترازو #نشان شمشیر #نماد چکش # #جوغن مربع #جوغن دایره و……..

برای یافتن تفسیر هر مورد در قسمت جستجو کلمه مورد نظر را سرچ کنید.

کاملترین مرجع علائم شناسی و دفینه یابی.

هر آنچه را که یک کاوشگر باید بداند.

آموزشکده تاریخی،باستانی جویندگان گنج.

👇👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co