اولین حلقه ازدواج جهان

جالب است بدانید حلقه ازدواج با نقش زن و مرد اولین بار در ایرانیان باستان در حدود ۴ هزار سال قبل در تمدن املش به نشانه عهد وفا و عشق به همسر، حلقه های برنزی با نقش زوجه را به هم هدیه داند.