بشقابهای ساسانی

در عصر ساسانی بهره‌وری از مناظر شکار برای تزئین ظروف سیمین شیوه‌ای کاملا رایج بوده و نمونه‌های فراوانی از آن در موزه‌های سراسر جهان به چشم میخورند
که در پایین چند نمونه از آنها را مشاهده
میکنید.


بشقاب شکار قوچ از آثار باستانی دوران ساسانیان (اواخر سده پنجم – اوایل سده ششم بعد از میلاد)است که در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود. بشقاب نقره‌ای.


بشقاب با نقش شکار شیر توسط شاه ساسانی، جنس: نقره ی زراندود، قطر: ۲۳ سانتیمتر، قدمت: سده ی پنجم میلادی (دوره ی ساسانی)، محل ساخت: ایران، محل نگهداری: موزه ی میهو ژاپن

بشقاب نقره طلا کوب با نقش بهرام گور و کنیزش سوار بر شتر در حال شکار اهو