تفاوت جوغن های مربع وتقسیر آنها

 

🔲 جوغن های مربع در دفینه یابی


نقش جوغنهای مربع در دفینه یابی و تفسیر یا رمزگشایی آنها به شکل زیر می باشد.

چنانچه جوغن روی دیواره سنگ یا صخره تراش خورده باشد اشاره به یک گور دخمه ای یا برد گوری ( گور صخره ای ) در محدوده اطراف دارد که در اینگونه موارد باید در محدوده اطراف نماد بر روی سنگهای بزرگ و صخرهای یک دست، بدون ترک و رگه به دنبال پلمپ و ورودی مقبره باشید. ولی چنانچه همین جوغن را در کف سنگ یا صخره تراش داده باشند اشاره به قبر یا مقبره اتاقکی مخفی در محدوده اطراف خود در زیر زمین دارد و فاصله آن ممکن است که از یکی دو متر تا ۳۰۰،۲۰۰ متر باشد در اینجور موارد با بهره گیری از کاشناس خبره و دستگاهای پیشرفته به راحتی میتوان موفقیت حاصل شد چرا که اینجور آثار جزو علائم زود بازده، کم دردسر و با ارزش هستند.

تذکر ❗️چنانچه جوغن مربع بر روی کف سنگ در ابعاد و اندازه های بزرگ باشد حوضچه سنگی بوده و کاربردی محسوب می شود.


منبع : سایت باستانی جویندگان گنج

معتبرترین سایت علائم شناسی

👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co