تندیس الهه باستان

 

دوستان عزیز به عکس بالا توجه کنید تندیس یک الهه به همراه یک سنگ وجود دارد.
خب یکسری از استاد نماهای امروزی این به عنوان شاخص مقبره و دفینه تایید کرده اند که فقط میتوان تاسف خورد هم به حال این استاد نماها و هم به حال اون بدبخت هایی که با طناب پوسیده اینها وارد چاه میشوند 😔
متاسفانه همین علم پایین و بی تجربگی اینجور افراد شده بلای جان آثار تاریخی ما شده است😒
که هر آثاری را به دفینه ربط میدهند خیلی از آثار و کارهای باستان ما هیچ ربطی به دفینه و گنج ندارند مثلا همین کار و و نماد هیچ ربطی به موارد زیر خاک ندارد و فقط یک نماد سمبلیک محسوب میشود در زمان باستان الهه مختلفی داشته ایم مثلا، الهه پاکی، الهه باروری و یا الهه نگهبان و اغلب در امکان مقدس، مذهبی و مهم از این نمادها خلق میکردند و فقط جنبه اعتقادی داشته است. 

ganjyar.co

ganjyar.co