تپه های سه گانه یا تپه های نظامی در گنج یابی

 

تفسیر تپه های سه گانه یا تپه های نظامی

اینجور تپه ها معمولا در دشت های باز و نزدیک قلعه ها دیده میشوند در زمان حمله دشمن برای جلوگیری از پیشرفت دشمن به سمت قلعه و جلوگیری از تسخیر آن سپاه ونیروهای کمکی در جلوی قلعه صف آرایی کرده و آرایش جنگی می گرفتند چون ممکن بود این نبرد چندین ماه به طول بیانجامد با خاک دستی سه تا تپه درست میکردند.
تپه اول تپه فرماندهی که چادر فرمانده برای داشتن دید کافی بر روی آن برافراشته میشد تپه دوم که زاعه ای برای اموال آذوغه و خورد و خوراک لشکر در دل آن درست میکردند تپه سوم و با ارزشتر از همه برای انبار ادوات و وسایل جنگی از قبیل شمشیر، زره و زر و زیورالات سربازان بوده‌.

 

سایت باستانی جویندگان گنج

معتبرترین سایت علائم شناسی

ganjyar.co

فروش انواع فلزیاب، کارشناسی حضور و اجاره سیستم