تک سنگهای عجیب در دفینه یابی

 

تک سنگهای عجیب
وجود تک سنگهای عجیب در مناطق باستانی دارای چندین مفهوم است اول اینکه باید توجه کرد که و مطمئن شد که کار دست است چون در مواردی دیده شده که تک سنگ عجیب طبیعی بوده و هیچ ربطی به موارد زیر خاک نداشته و همین امر باعث شده که جویندگان و کاوشگرانی ناشی دچار ضرر و زیان بی فایده شده اند
ولی در مواردی نیز این جور سنگها یکی از علائم مهم مربوط به دفینه هستند که معمولا کار دارای نسخه نیز میباشد و این سنگها قسمتی از پازل نسخه محسوب میشوند که این مورد مربوط به مناطق باستانی مهم، پادشاه یا حاکم نشین است و باید در آن منطقه سایت باستانی مهم ، تپه ها ی باستانی و یا قلعه وجود داشته باشد.
ولی باید توجه داشته باشیم که اینجور علائم در کنار راههای مالرو راهنما محسوب میشوند و حتی در مواردی نیز میتواند جهت مرز بندی بوده باشد
پس قبل از هر اقدامی با بهره گیری از کارشناس خبره میتوان متوجه کاربرد واقعی سنگ شویم.

سایت باستانی جویندگان گنج

کاملترین و معتبرترین سایت علائم شناسی و دفینه یابی.

👇👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co