جام حسنلو

  • جام حسنلو یکی از با ارزشترین جامهای تاریخ ایران زمین.😍

قدمت این جام به حدود ۳۰۰۰ سال پیش بر میگردد.

شرح حال و سرگذشت جام👇👇

 وقتی شهر مورد حمله قرار میگیرد اهالی غافلگیر میشوند. سه نفر از آنها به اتاقی میروند كه جام طلای مورد بحث در آن قرار داشته است و آنرا كه میراث قوم آنها بوده است را برمیدارند تا از دست مهاجمان رهایی دهند. در همین لحظه شهر در آتش گرفتار میشود و سقف چوبی اتاق جام آتش گرفته و بر سر این سه نفر فرو میریزد و آن سه را به همان حالتی كه بودند مدفون میكند.تا اینكه در روز ۲۹ مرداد ماه سال۱۳۳۷ كارگران حفاری در طی كاوش سه سرباز مانایی را با لباس رزم ،كلاه خود مسی ومسلح از زیر خاكستروخاك بیرون میكشند و پس از حدود ۲۸۳۳ سال جام طلا را از دست مرد سوخته شده جدا میكنند. جام به ارتفاع ۲۵سانت و قطر دهانه۶سانت و به وزن۹۵۰گرم از طلای خالص است و توسط قلم زنی روی آن نقشهایی شكل گرفته است كه باورهای مذهبی و آیینی قوم ماننایی را روایت میكند.

 

 

 

نقش کامل و تصویر آیین مذهبی مانایی روی جام که از تولد تا مرگ و شرح زندگی را به تصویر کشیده است.