جام زرین خشایارشاه هخامنشی

جام زرین خشایارشاه ، با خط نوشته ای با دبیره میخی پارسی باستان، ایلامی، بابلی نو، که بر روی آن نوشته ی “خشایار شا شاه بزرگ” کنده شده است.
این جام در میان سال های (۴۶۵ – ۴۸۶) پیش از میلاد توسط زرگران حکومتی در شهر شوش ساخته شده است.

سایت باستانی جویندگان گنج

#فروش فلزیاب، #مواد تخریبی جهت ازبین بردن سنگ و ساروج #علائم شناسی، #کارشناسی حضوری، #اجاره سیستم و……….

????

ganjyar.co

ganjyar.co