جام عیلامی

جام نقره ایی مربوط به عیلام کهنه با نقش خدای عیلامی (شاید هومبَن)
قدمت : حدود ۴۰۰۰ سال
محل کشف : شوش
محل نگهداری : گالری محبوبیان لندن

سایت باستانی جویندگان گنج

#فلزیاب # مواد تخربی برای سنگ و ساروج #کارشناسی حضوری +تفسیر علائم #نماد خرس #نماد شیر#نماد عقاب # مرغ و جوجه #نماد دست #جای پا#جای کفش #نماد قوچ #ماه و ستاره #نماد خورشید #نماد مار # نماد ماهی و……..
کاملترین سایت علائم شناسی

????
ganjyar.co
ganjyar.co