جوغن یا کاسه سنگ در گنج و دفینه یابی

 

⭕️جوغن ,کاسه سنگ یا فنجانک؟!⭕️

شاید بیشترین چیزی که مورد اختلاف نظر گنج پژوهان,حفاران حرفه ای و باستان شناسان واقع میشود مبحث جوغن است.
کاربرد و دلیل وجود آن چیست؟ آیا به قبر مربوط است؟
آیا به دفینه مربوط است؟
یا وجود آن فقط ریشه ودلایل مذهبی و اعتقادی دارد؟
یا هرسه مورد!!!


گفته میشود که جوغنها(کاسه سنگها) از کهنترین و گسترده ترین آثار موجود درمیان سنگ نگاره های جهان از جمله ایران است.
جوغن درمیان باستان شناسان به فنجانک معروف است و به اتفاق نظر اکثریت باستان شناسان ربطی به دفینه و حتی قبر هم ندارند.
بعضی از باستان شناسان معتقدند که تاکنون قبر هیچ جوغنی یافت نشده است و این نظریه را رد میکنند.!
البته این حرف را نمیتوان به تمام موارد تعمیم داد.

حال ما قصد داریم که تعریف جامعی از جوغن را ارائه دهیم.
معروف است که ریشه جوغن ها به مهرپرستان باز میگردد.
در ایران باستان(که مبدا آن نامشخص است) تا زمان اشکانیان که مذهب رسمی در این کشور وجود نداشت بسیاری از ایرانیان بر باور مهرپرستی یا میترائیسم بودند,که آناهیتا(ایزدبانوی آبها) یکی از الهه های این آیین بود(که حتی یکی از بزرگترین و محبوبترین ایزدان آریایی و آیین زرتشت بوده است).
بنابراین وقتی فردی میمرد در اطراف او در میان سنگها کاسه ای میتراشیدند تا آب در آن جمع شود و متوفی مورد رحمت آناهیتا قرار بگیرد.حال ممکن بود این کاسه سنگ روی قبر متوفی باشد,آبراهی داشته باشد که این آب در مسیر قبر جاری شود یا کلا از قبر دور باشد و اشاره ای به آن نکند.

این رسم ساخت کاسه سنگها حتی در میان مسیحیان و ارمنیان نیز وجود داشت.
چه بسا ممکن است روی سنگ قبر بعضی از آنان کاسه سنگی را مشاهده کنید که دلیل تراشیدن این کاسه ها بر روی سنگ قبر مسیحیان و ارمنیان این بوده که در این کاسه ها آب و دانه ریخته شود تا پرندگان از آنها تغذیه کنند و ثواب اخروی آن مشمول متوفی قرار گیرد. در این قبور کاسه سنگها اکثرا روی خود قبر قرار دارند و مستقیما به خود قبر مربوط میشوند.درست است که مربوط به دفینه نخواهد بود ولی مسلما به قبر مربوط است!!
نمونه این قبور در گورستان پکاچیک سلماس و قبرستان پینه شلوار تبریز مشاهده میشود.
همچنین رجوع شود به مقاله:
(بررسی ومقایسه تطبیقی طشت آبهای قبور در آرامگاههای تخت فولاد و ارامنه اصفهان_اکبرشاهمندی)
همچنین نمونه این جوغنها را میتوان با طرحها و نقوش متفاوت در قبرستان یهودیان و حتی خاور دور نیز مشاهده کرد.
درست است که نمیتوان تمام جوغنها را به قبور ربط داد ولی نمیتوان این ارتباط را به طور قطع انکار کرد!

بعضا هم معتقدند که در این کاسه ها آتش,عود و بخور روشن میشده که مربوط به اعتقادات مذهبی بوده که آیا برای متوفی بوده یا نه و اینکه به قبری اشاره داشته باشد مشخص نیست.
بعضا هم از آنها برای عصاره کیری گیاهان و کوبیدن غلات و … استفاده میشده.
حتی توجه انسانهای پیشین نسبت به آسمان و ستارگان نیز در جوغنها قابل بررسی است. چنانچه شبیه به صور فلکی در حالتهایی و ترکیبهایی از جوغنها مشاهده شده است.

حال این اعتقاد که جوغنها به گنج و دفینه مربوط میشوند از کجا سرچشمه میگیرد.
از آنجا که در ایران باستان (از عصرآهن که تدفینها شکل دیگری به خود گرفت تا قبل از ساسانیان ) به همراه متوفی اشیائی, بسته به اعتبار مادی ومعنوی, طبق اعتقادات و مبانی مذهبی دفن میشده, این عقیده دربین عوام بوجود آمده که پس هر جوغنی مربوط به یک قبر است و هرقبری هم مملوء از اشیاء زینتی و باارزش است!
خیر متاسفانه یا خوشبختانه این عقیده فاقد هرگونه پایه و اساس است و فقط وسیله ایست برای کسب درآمد افراد سودجو و سرکیسه کردن مردم ساده.
حال تکلیف جوغنهای عمودی روی صخره و سقف غارها و امکان سربسته چه میشود؟
در اینگونه موارد هم قانون ثابتی وجود ندارد.
بعضا اشاره به مکان یا هدفی خاص دارند,بعضا هم علائم تاییدی در کاوش و حفاری میباشند.
حتى بعضي از جوغن ها به چاهى در اطراف اشاره دارند.
*البته هدف اين مطلب فقط بررسي قرار دادن همان كاسه سنگها بوده نه جوغنهاي مثلث و مربع و بيضي و … چراكه آنها هم بسته به شرايط معانى و تفاسير متفاوتى خواهند داشت كه توضيح آنها از حوصله مطلب خارج است.*

درپایان باید بگوییم که جوغنها, کاسه سنگها یا فنجانک ها فاقد هرگونه قانون یا معنی ثابتی میباشند که آیا فقط مربوط به مراسم مذهبی بوده یا مروبط به قبور هستند یا به مکان یا هدف خاصی اشاره دارند.

منبع : 👈سایت باستانی جویندگان گنج کاملترین سایت علائم شناسی و گنج یابی در کل ایران 👌👌

👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co