خطرات تومولوس ها

خطرات تومولوس :
مهمترین تله موجود در تومولوس ها مسمومیت است. اتاق قبر به قدری سالم ساخته می شود که، گاز فلز سوخته و گاز جسد پوسیده به خودی خود پاک نشده و درون اتاق می ماند. هنگام باز کردن، اگر به آن دقت نشود، به قدری خطرناک است که حتی باعث مرگ هم می شود. هنگام باز شدن در نباید فراموش کرد که با گاز روبرو خواهیم شد، و باید از ماسک ضد گاز استفاده شود. هنگامی که منطقه ایی گازدار باز میشود، به سرعت باید از آن منطقه دور شد. گاز جمع شده در اتاق با روش های مختلفی قابل تخلیه کردن می باشد. هر روشی را که استفاده می کنید، حتما از ماسک ضد گاز استفاده کرده و بدون دستکش پلاستیکی اشیاء درون اتاق را بر ندارید. در مواردی دیده شده که انتهای سالنها و دم در اتاقهای ورودی مثل اتاق تدفین یا هدایا تله ها مکانیکی به کار برده اند که اگر کسی سعی کرد وارد آنها شود به مشکل بخورد و حتی جان خود را نیز از دست بده چون اینجا قرار نبوده بعدا باز شود و مقبره ابدی یک پادشاه یا شخصی بلند مرتبه بوده است پس بسیار احتیاط کنید،
ورودی ها معمولا از جهت طلوع یا غروب افتاب می باشند.
در بعضی از تومولوس ها تله های آب وجود دارد. در تومولوس هایی که بر روی سراشیبی ها بنا شده است باید به این دقت کرد. این تله خطر مرگ ندارد ولی حفاری و ادامه کار را متوقف می کند. برای جلوگیری از روبرو شدن با چشمه آب روش های زیادی استفاده می شود. یکی از اینها این است که حفاری را به صورت عمودی انجام دهیم. اشیاء موجود در تومولوس حتما باید با استفاده از دستکش پلاستیکی جمع شوند، در غیر این صورت می تواند موجب بیماری هایی شود که درمان آنها غیر ممکن است.
برای مقابله با احتمال ریزش تونلتومولوس باید این تدبیرها را انجام داد :
اگر قرار است تونل باز شود، برای به حداقل رساندن احتمال ریزش تونل، باید کف پهن تر و سقف نسبت به کف تنگ تر باشد، مثلا : اگر کف ۲ متر باشد، باید سقفش ۱٫۵ متر باشد، و اگر قرار باشد ارتفاع آن به قدری باشد که یک انسان درون آن احساس راحتی کند، باید از پایه های چوبی استفاده کرد.
بجز موارد بالا که به آنها اشاره کردیم در تومولوس ها هیچ خطری وجود ندارد. لطفاً توجه داشته باشید که خرافاتی مثل طلسم وجود ندارد.

منبع سایت باستانی جویندگان گنج
کاملترین سایت علائم شناسی

👇👇👇
ganjyad.co
ganjyar.co