خنجر هخامنشی

خنجر زیبا مربوط به اشراف زادگان هخامنشی که به تازگیها توسط جویندگان گنج در استان فارس کشف شده
دسته خنجر از جنس نقره و تیغه آن آهنی میباشد
قدمت این خنجر به بیش از ۲۵۰۰ سال پیش بر میگردد.