دستبند طلای ساسانی

یک جفت دستبند از طلای ۲۴ عیار به همراه یک گردنبند و ۳ جفت گوشواره طلا مربوط به دوره ی ساسانی که توسط دوستان ما در خوزستان کشف شداند.👌👌👌