دفینه، گنج و علائم مربوطه،جوغن مربع شاخص مقبره با ارزش

دوستان به عکس بالا توجه فرماید شاخص قبر شخص مذهبی روحانی و موبدی بلند پایه…
چرخش گویا از تولد تا مرگ به یک جا ختم شده ،بی نهایت ….
یا منظور بی مرگی برای این شخص از دنیای به دنیای دیگر میرود از بین نمیرود ارتباط قطع نمیشود، باور زندگی جاودانه برای شخصی.
در محیط و محدوده به دنبال بهترین جایگاه باشید که مقبره آنجاست.


ادرس کانال تلگرامی ما 

👇👇👇👇

@sangsaroj