دیوار بزرگ گرگان یادگار امپراطوری ساسانی

 

دیوار بزرگ گرگان یا دیوار بزرگ اسکندر یا دیوار سرخ که در متون قدیمی با نام مار سرخ نیز نامیده شده‌است.
دیواری تاریخی است که از کنار دریای خزر در ناحیهگمیشان آغاز شده و تا کوه‌های گلیداغ در شمال شرق کلالهادامه می‌یافته‌است. هم‌اکنون تقریباً تمام این دیوار از میان رفته‌است و تنها بخش‌های کوچکی از آن که در زیر خاک مدفون مانده، باقی است. دیوار تاریخی گرگان پس ازدیوار چین (به طول شش هزار کیلومتر)، بزرگترین دیوار دفاعی جهان است. این دیوار عظیم تاریخی که ۲۰۰ کیلومتر طول دارد که در زمان ساسانیان ساخته شده است‌.