طلا و گنج $ روشهای تشخیص طلا و عیار آن

روش تشخیص طلا و عیار آن

برای تشخیص عیار طلا ، عواملی همچون سنگ محک و تيزآب (اسيد)، نیاز است.
سنگ محک: سنگي است سياه رنگ از جنس سيليسيوم و کوارتز که در شکل های مختلف در بازار وجود دارد و به نام سنگ ليدی هم شناخته می شود. در هنگام استفاده بايد دمای سنگ محک حدوداً به اندازه دمای بدن ، يعني ۳۷ درجه سانتیگراد باشد.👌
Arch_team
تيزآب: در بعضي از کتاب ها به تيزآب سلطاني نامیده شده، که همان اسيد نيتريک خالص مي باشد که توسط محمد زکريای رازی کشف شده است. اين اسيد را در اصطلاح عاميانه بنام جوهر شوره مي شناسند تيزآب سلطاني +۰٫۵ برای عيار ۱۸(۷۵۰) استفاده مي شود.(تیزاب های عیار های مختلف درصد متفاوتی دارند)
برای شناخت طلا ابتدا فلز مشکوک به طلا را روي سنگ محک، ۲۰ بار ميکشيم (در صورتی که فلز سکه باشد، گوشه سکه که همان کنگره خارجی نامیده می شود را مورد اصابت با سنگ محک قرار دهید) سپس مقداری تيزآب عيار شده را روي آن ميکشيم (به اندازه يک قطره).👌
Arch_team
واکنش يکي از موارد زير است.
۱)هيچ واکنشي ديده نمي شود، در نتيجه فلز مربوطه طلايي با همان عيار تيزآب مي باشد.
۲)رنگ در اثر کشيده شدن روي سنگ محک کم رنگتر مي شود، در اين حالت عيار فلز مربوطه پايين تر از عيار تيزآب مي باشد.
۳)اثر روي سنگ محک بکلي محو ميگردد، که حاکي از اين است که فلز مربوطه يا اصولاٌ طلا نيست و يا داراي مقدار کمي طلا مي باشد که مي بايست با آزمايشات ديگري (ری گيری) مقدار آن مشخص شود.👌
Arch_team
روش ديگر اين است که روي قسمتي از فلز مشکوک به طلا را کمي سوهان ميکشيم (در صورتی که فلز سکه باشد، گوشه سکه که همان کنگره خارجی نامیده می شود را مورد اصابت با سوهان قرار دهید) تا چنانچه فلز آبکاری شده است، لايه آبکاری شده از بين برود. سپس در محل سوهان زده شده يک قطره (برای سکه کمتر از یک قطره) تيز آب عيار شده مي زنيم. واکنش يکي از موارد زير است.
۱)هيچ اثري بر روي آن ندارد و اين نشان مي دهد که فلز طلا بوده و هم عيار و يا بالاتر از تيزآب مي باشد (توجه: فلز روی و کورم در برابر تيزآب واکنش نمي دهد که بر اساس رنگ و خصوصيت فيزيکي و شيميايي قابل شناخت هستند.)
۲)محل مربوطه به روي فلز بر اثر آب سياه مي شود که هر چه سياهي بيشتر باشد نشان دهنده آن است که فلز طلا با عيار پايين تر از عيار تيزآب مي باشد.
۳)براثر ريختن تيز آب محل به رنگ سبز به جوش مي آيد و بعد از پاک کردن تيز آب با يک دستمال محل براق مي شود. در اين حالت فلز مربوطه طلا نبوده و مقطع براق شده رنگ اصلي فلز را نشان مي دهد.

👇👇👇👇

ganjyar.co

ganjyar.co