روش های تشخص دوره و قدمت آثار مربوط به دفینه و گنج

ایا میشود با دیدن آثار و علائم پی به قدمت آنها برد؟

خب تا حدودی میشود اما با قاطعیت نمیتوان گفت
با دیدن یک نماد و میزان فرسایش میشه حدودا فهمید ک اثر چ قدمتی داره
میزان فرسایش رو یک کاوشگر با تجربه میتونه درک کنه

گلسنگ
همه شما کمو بیش از گلسنگها اطلاع دارین ولی یادتون باشه همیشه نمیشه رو گلسنگ با قاطعیت گمانه زد
چون میزان برودت و سرما میتونه ب تغییر رنگ گلسنگ سرعت ببخشه
مخصوصا در مناطق سردسیری گلسنگ زودتر مشکی میشه
ولی در کل از روی رنگ گلسنگا بصورت تقریبی میشه قدمت کارو حدس زد

نمادهای مختص یک دوره
بعضی از نمادها فقط در یک دوره خاص استفاده میشدن ک در ادوار دیگه تکرار نشدن

برسی روایات و نامدار بودن منطقه
خب گاهی میشه با دونستن دلیل نامگذاری سنگها یا محیط پی ب دوره یا حتی دین خاص پی برد
یادتون باشه ساسانیان دارای نظم نوینی در محیط و پارامترها بودن ک مختص دوره ساسانیان محسوب میشه
دختر قلعه .پسر قلعه .کافر قلعه

برسی کتب و روایات و تحقیقات از بزرگان در محیط میشه پی ب قدمت یک محیط برد گرچه ممکنه در یک محیط چندین تمدن رو مشاهده کرد

برسی قبرستانها
با توجه ب شیب قبرستانها میشه پی ب قدمت و دوره رو میشه فهمید
ساسانیان شیبهای شمال شرقی
اشکانیان شیبهای شمال غربی

در نظر داشته باشین ک گاهی تا حفاری نشه نمیشه دوره رو تشخیص داد
در زیر خاک ایین تدفین رو میبینین
هدایا و اجناس زیر خاک رو میبینین
پس تمام اینها رو ک گفتم کمک ب این میکنه ک گمانه بزنید
خیلی از علایم عمومیت داشته یعنی در ادوار مختلف استفاده شده و در بین ادیان هم عمومیت داشته مثل جوغن و قلب
گاهی میشه فرق ادیان رو از روی خواستگاه تشخیص داد
مثلافرق دوربین یهود با دوربین ادیان دیگه علاوه برجهت خواستگاه میتونه حک موش یا شمعدان بر روی سنگ دوربین باشه

 

ganjyar.co