ریتون نقره ایی هخامنشی

ریتون نقره با نقش قوچ مربوط به دوره هخامنشی
قدمت : ۲۴۵۰ سال پیش
محل کشف : شوش
محل نگهداری : موزه هنر سیاتل

سایت باستانی جویندگان گنج

#فلزیاب # مواد تخربی برای سنگ و ساروج #کارشناسی حضوری +تفسیر علائم #نماد خرس #نماد شیر#نماد عقاب # مرغ و جوجه #نماد دست #جای پا#جای کفش #نماد قوچ #ماه و ستاره #نماد خورشید #نماد مار # نماد ماهی و……..
کاملترین سایت علائم شناسی

????
ganjyar.co
ganjyar.co