سنگ دوربین در دفینه یابی

تفسیر سنگ دوربین در دفینه یابی

سایت باستانی جویندگان گنج

ganjyar.co

دوستان توجه کنید که بعضی از کاوشگران به اشتباه هرسنگی که حفره یاسوراخی روش باشه راباسنگ دوربین اشتباه میگیرند ولی با سنگ دوربین مشخصه های مختص به خودشو داره?
❗️نکته دوربین باید تراشش توسط دست ایجاد شده باشد وقطر یک طرف از سوراخ ایجاد شده از طرف دیگری بزرگتر باشد?
سوراخ دوربین باید روی سنگی بزرگ و ریشه دار که قابل حمل نباشد ایجاد شده باشد.?
وطریقه نگاه کردن به سوراخ یا همان دوربین به این شکل است که شما باید درسمتی که قطرش بزرگتر است بایستید وبدون اینکه صورت خود را به سنگ بچسبانید از داخل سوراخ منظره روبه رو را دید بزنید هدف همان جا است حال یا تل خاکی، غار پلمپی، سنگ چینی یا.‌…..
پس دوستان هر گردی گردو نیست?