سکه طلای ایلخانی

 

ارسالی از طرف دوستان

سکه زیبای ایلخانی از طلای ۲۴ عیار
با نوشته ایی با این مضمون

قاان
پادشاه عالم
ایلخان الااعظم
اباقاان

 

آدرس کانال تلگرامی ما

 sangsaroj@