علائم شناسی در دفینه و گنج یابی

 

دوستان به عکسهای بالا توجه بفرمایید
اینکه بعضی از اساتید مجازی اینجور آثار را به نشانه جهت دهنده یا متراژ دهنده ربط میدهند کاملا بی معنی است و نشان از تجربه کم دوستان است‌.
هیچ جوغنی قبر نزدیک خودش نیست و رمز گشایی جوغن کاری پیچیده است و فقط کارشناسی که تجربه این کار (رمزگشایی و تفسیر جوغن یا همان پیدا کردن جای قبر از روی آثار) را داشته باشد خوب متوجه حرف بنده میشود.
در اکثر موارد دیده شده که اساتید مجازی با دیدن همچین عکسی سریع جهت و متراژ کار را برای کاربر مشخص میکنند ولی کاربر هیچ چیزی عایدش نمی شود،چرا که این تفسیر کاملا اشتباه است
جوغن اسکنه ایی یا خود خبر از یک نشانه میدهد یا دارای قبری کم ارزش است .
برای همین است که اکثراً اعلام میکنند که جوغن گرد بی ارزش هستند چون کار خوب رمز گشایی نشدا است

منبع سایت باستانی جویندگان گنج

👇👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co