قبور خمره ای و آیین تدفین باستانی

 

قبور خمره ای


نوعی آیین تدفین باستانی که بیشتر در زمان اشکانیان به کار میرفته و بدن فرد متوفی را به صورت جنین داخل خمره قرار میدادند.
البته تجربه شخصی بنده نشان داده است که بیشتر اینجور قبرها خالی یا اشیاء کم ارزشی درون انها وجود دارد، پس در اینجور قبرستانها وقت خود را حدر ندهید و قبور را حفاری نکنید چرا که از لحاظ تاریخی با ارزش هستند ولی از لحاظ دفینه یابی ارزشی ندارند.

 

ganjyar.co