مجسمه های برنزی لکستان و لرستان با نقش گیلگمش

مجسمه های برنزی لکستان و لرستان با قدمتی چند هزار ساله که در اکثر انها نقش گیلگمش دیده میشود زینت بخش موزه های خارجی هستند و به جرات میتوان گفت هیچ موزه یا گالری در دنیا نیست که از این آثار در مجموعه خود نداشته باشد، آثاری با قدمتی از ۲ تا ۵ هزار سال باعث شده اند که هنر و فرهنگ ایران باستان را به رخ جهانیان و دوستداران دنیای باستان بکشند.

اکثر این آثار از قبرهای مناطق لک نشینی مثل دلفان،کوهدشت و الشتر به دیت آماده اند.

 

نبی اسدی حسن آبادی باستان شناس و  متخصص آثار و اشیاء تاریخی و باستانی