مفهوم جوغن و سنگ چین لوزی

 

پست آمورزشی👆👆👆

جوغنای لوزی شکل و سنگ چین هایی که قبر به شکل لوزی یا مثلث است مربوط به قبر انیسه و بانو میباشند.
اگر بانو از رتبه بالایی برخوردار باشد قبر به این شکل پیدا نیست و شما با جوغن یک علامت لوزی بر روی سنگ و قبر به صورت مخفی رو به رو خواهید شد.
البته در اینگونه موارد که داخل تصویر مشاهده میفرمایید چنانچه زیر سنگ چین قبری وجود نداشت پس قبر با ارزش است و ازن سنگ چین لوزی فقط شاخص و نشانه قبر است و قبر اصلی به صورت مخفی در محدوده اطراف است.

معتربرترین سایت علائم شناسی زیر نظر باستان شناس حرفه ای استاد آریوبرزن

مشاوره و راهنمایی در مورد علائم

مشاوره و راهنمایی در مورد انواع پلمپ های سنگی و ساروجی و ساده ترین راههای تخریب آنها

مشاوره در مورد خرید و فروش انواع دستگاهای گنج یابی  ردیاب، نقطه زن و اسکنر

 

۰۹۱۲۷۹۲۵۱۵۷