مکانها و سنگ های دارای دفینه و بار هستند و یا ممکن است باشند

❇️ مکانهای دارای ارزش دفینه و بار ❇️

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

🛑 مکان های نامدار و روایتدار 🛑

⚡گنج دره یا دره گنج
⚜ دره جنی
⚜ دره سرد
⚜ دره شیطان
⚜ دره دزدان
⚜ تنگ زندان
⚜ کوشک ها
⚜ کوه اژدها
⚜ کوه شاه
⚜ کوه نامدار
⚜ روایت حمله اسکندر
⚜ روایت حمله مغول
⚜ روایت های منع کننده ترسناک
⚜ روایت های مقدس
⚜ روایت چهل دختر

🛑 چشمه های نامدار 🛑

⚜ هفت چشمه
⚜ سه چشمه
⚜ چشمه آب تلخ
⚜ چشمه آب شیرین
⚜ چشمه آب شور
⚜ چشمه روغنی و نفتی
⚜ چشمه هرزاب
⚜ چشمه شفا
⚜ چشمه جن
⚜ چشمه آبگرم
⚜ چشمه ساعتی
⚜ چشمه علی
⚜ چشمه خانی
⚜ چهل چشمه
⚜ چشمه زالزالک

🛑 تـپــه های نامدار 🛑

⚡شاه تپه
⚜ تپه وزیری
⚜ سلطان تپه
⚜ تپه خانی
⚜ تپه جن
⚜ تپه کبود
⚜ زر تــپـه
⚜ گنج تپه
⚜ سه تپه
⚜ تپه کهنه
⚜ تپه مالیاتی
⚜ تومولوس
⚜ تپوله های دستریز
⚜ تپه طلا
⚜ تپه سیاه
⚜ تپه سفید
⚜ تپه میراب
⚜ تپه دارای اسم امامزاده

🛑 نـــمـــادهــا 🛑

🔱 شیر
🔱 رخ
🔱 لاکپشت
🔱 شتر
🔱 ماهی
🔱 سگ
🔱 اسب
🔱 فیل
🔱 خرس
🔱 مار
🔱 گاو
🔱 سوسمار
🔱 نعل اسب
🔱 نمادهای برجسته
🔱 مرغ و جوجه

⭕️ نمادهای یهودی ⭕️

🔱 جغد
🔱 عقاب
🔱 الاغ
🔱 خرگوش
🔱 گراز
🔱 آبلیسک
🔱 قورباغه
🔱 گوسفند
🔱 خوک
🔱 چشم چپ دست چپ در وسطش

🛑 سنگ های نامدار 🛑

⚜ سنگ پیرزن
⚜ سنگ عروس داماد
⚜ سنگ عروس
⚜ سنگ عروسان
⚜ سنگ گنج
⚜ سنگ دروازه
⚜ سنگ کر
🔱 سنگ زین
🔱 سنگ پالون
🔱 سنگ شفا و روایتدار
🔱 سنگ دو برادر
🔱 سنگ دو خواهر
🔱 سنگ مرده شور
🔱 سنگ قربانگاه
🔱 سنگ های هرمی و مثلثی
🔱 سنگ علی
🔱 سنگ صندلی
🔱 سنگ کافر
🔱 سنگ جازن
🔱 سنگ کنیز
🔱 سنگ چوپان همراه گوسفند
🔱 سنگ نگهبان
🔱 سنگ درویش
🔱 سنگ اژدها
🔱 سنگ دختر و پسر
🔱 سنگ خواهر برادر
🔱 سنگ قارچ
⚜ میل سنگ
⚜ سنگ آینه
⚜ سنگ کافر
⚜ سنگ جن
⚜ سنگ ممبر

🛑 قلعه ها 🛑

🔱 قلعه شاهی
🔱 قلعه نظامی
🔱 قلعه خانی
🔱 قلعه دختر
🔱 قلعه کافر
🔱 قلعه پسر
🔱 قلعه کلات
🔱 قلعه توران
🔱 قلعه دختران
🔱 قلعه چهل دختر
🔱 قلعه دزدان

🛑 اماکن مقدس 🛑

⚜ آتشکده ها
⚜ پیر ها
⚜ بی بی
⚜ خاتون
⚜ سلطان
⚜ چوگان
⚜ شاه
⚜ شاهزاده
⚜ توران
⚜ بابا
⚜ خضر زنده
⚜ شعیب

🛑 مکانهای عمومی 🛑

🔱 آب انبار ها
🔱 قنات ها
🔱 رودگاه و قدمگاه
🔱 خرمنگاه
⚜ غارهای نامدار
⚜ کاروانسراها
⚜ پل های قدیمی
⚜ چـــاه ها
⚜ قبرستان گبری
⚜ قبرستان یهودی
⚜ تقاطع چشمه اب شور تلخ شیرین
⚜ درختان مقدس
⚜ غار چهل دختر
⚜ دخمه و گوردخمه
🔱 قبرستان اجنه
🔱 اشکفت ها
🔱 سفیدخانه قبرستان
🔱 ضرابخانه
🔱 امانتگاه قبرستان
🔱 حوضچه ها
🔱 نقش برجسته کتیبه ها

👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co