نبی اسدی کارشناس باستان شناسی

 

ما میراث دارن سرزمین باستانی داریوش ، کوروش و دیگر بزرگمردانی که در سرزمین خود غریب واقع شده اند هستیم؛

باشد که در سایه اهورا مزدا نگاهبانان خوبی برای پاسداشت از اندک خاک به جای مانده از ایران زمین باشیم.

نبی اسدی حسن آبادی

کارشناس ارشد باستان شناسی

محقق و پژوهشگر باستان شناسی، کارشناسی در مورد آثار و علائم مربوط به دفینه و نشانه های به جای مانده مربوط به پیش از اسلام

رمزگشایی آثار،ترجمه خطوط و نسخه های باستانی،کارشناسی اشیاء و سکه شناسی

برگزاری کلاسهای آموزشی و باستان شناسی به صورت حضوری و غیر حضوری

کاوش تپه گریران الشتر لرستان متعلق به دوره های مس و سنگی،عیلامی،سلوکی و اشکانی با حضور دوستان و همکاران

 

 

کاوش در محوطه و گورستان باستانی زردویان مریوان

 

 

 

مشاوره در مورد دستگاهای فلزیاب وگنج یاب

مدیر سایت باستانی جویندگان گنج + آموزشکده تاریخی باستانی سنگ و ساروج

👇👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co