نشان حلزون در دفینه یابی

نشان حلزون اشاره به یک سازه تو در تو و پیچ در پیچ دارد مقبره یا دفینه ایی با تو نلهایی تو در تو معمولا این نماد در مکانهای باستانی مهمی دیده میشود و همچنین میتواند خبر از گور دخمه فردی مهم که دخمه آن دارای اتاق های زیادی در دل کوه می باشد و اموال زیادی داخل آن جای دارد معمولا حلزون با حیوان دیگری دیده میشود که تکمیل کننده هم هستند که در آن موقع اشاره به مکان تخت یا تپه که قبر در آن قسمت است اگر حلزون تنها باشد و روی سنگ ثابت اشاره به تونل و حفره دارد.اگر حلزون به صورت برجسته یا تندیس باشد اشاره به چاه یا فرو رفتگی دارد که دفینه داخل ان قسمت است و باید باید بررسی شود.

 

سایت باستانی جویندگان گنج

#فلزیاب # مواد تخربی برای سنگ و ساروج #کارشناسی حضوری +تفسیر علائم #نماد خرس #نماد شیر#نماد عقاب # مرغ و جوجه #نماد دست #جای پا#جای کفش #نماد قوچ #ماه و ستاره #نماد خورشید #نماد مار # نماد ماهی و……..
کاملترین سایت علائم شناسی

????

ganjyar.co
ganjyar.co