نشان و رمزگشایی نماد چند صلیب در دفینه یابی و قبرهایی درون اتاقک

 

 

👆👆👆👆👆👆

دوستان به عکس بالا توجه کنید.

زمانی که در قسمتی یک صلیب قرار داشته باشه بین نماد تا نقطه کار در نهایت ۱۵ الی ۲۰ متر فاصله وجود دارد

ولی وقتی تعداد صلیبها زیاد میشوند در اون نقطه صحبت از یک قبر نیست بلکه صحبت از یک جایگاه مذهبی و درکنارش تعدادی قبور هست که در یک اتاقک قرار دارند و دراینجا یعنی چهار شخص در یک فضایی اتاقکی به صورت جداگانه دفن هستند…
اگر سنگی که نماد روی آن کار شده ارتفاعی بیش از چهارمتر داشته باشد ممکن است در پایین و نزدیکی سنگ به شما ورودی بدهد، ولی اگر ارتفاع سنگ کم باشد دقیقا چهار صلیب به روبرو خود اشاره دارند که صخره ای ایستاده نمایان است و ورودی در کنار ان صخره باید جستجو کرد.
ناگفته نماد چنانچه سنگ مبنای ما در بالای تپه یا شیب قرار داشته باشد از سمت شرق به ما ورودی میدهد.

تذکر ❗️وقتی صحبت از اتاقک میشود هدف در عمق بیشتری قرار میگرد تا تک قبر پس باید از وروری وارد شویم.

 

آدرس کانال تلگرامی ما

 

Sangsaroj@

sangsaroj@