نماده و مقابر اشخاص مذهبی

 

دوستان افراد مذهبی در باستان از جایگاه والایی برخوردار بودند
به گونه ای که مثل یک شاه دربین مردم محبوبیت داشتند دقت کنید اغلب در مکانهایی که قبر یک فرد مذهبی ایجاد میشد مکانی مقدس میشد برای مردم
که تا چند دوره هم مردم برای اهدای نذورات وانجام مراسمات به آن مکان رفت و آمد میکردند.
در باستان افراد روحانی یک طرف دولت بودند بخصوص در زمان ساسانیان که بیشترین مکانهای مذهبی را ما داشتیم که بسیار در مذهب سرسخت بودند.
در مکانهای مذهبی ک قبر فردی مذهبی سراغ داشت دفینه گذاری هم داشتیم دفینه مذهبی که به نوعی اعتقاد بر این داشتند که این مکان از مالشان محافظت میکند.
حتی مردم باستان افراد خودرا در محیط مکان مقدس دفن میکردند وهدایایی بصورت پیشکش قرار میدادند.
چنین مکانهایی یک راهی داشتند بصورت واضح که راه در بین مردم شناخته شده بود در چنین راههایی چشمهایی وجود داشت که چشمه ها نیز بصورت مقدس برای مردم وجود داشت و از اطراف چشمه نقاطی مهم برای مردم برای ایجاد قبور و دفن اموال بود.
ببینید مکانهای مقدس و قربانگاهی بخصوص در تمدن ایلام کنار درختان قدمت دار نقاط مهمی به شمار می آیند.

 

فروش انواع فلزیاب، طلایاب، اسکنر و ردیاب خارجی و اورجینال به شرط تست و آموزش حرفه ای

۰۹۱۲۷۹۲۵۱۵۷