نماد تخم در دفینه یابی

دوستان توجه داشته باشید که اینجور سنگها نماد تخم محسوب می شوند گاهی درون لانه که در جهت شمال غرب باید باشد نماد پرنده رو می شود پیدا کرد .گاهی هم مستقل
پس تخم در لانه علامت بعدی پرنده محسوب می شود
اما تخم به تنهایی نیز میتواند نماد باشه ولی نماد را به هیچ عنوان تخریب نکنید که چیزی داخلش نیست و در اطراف بخصوص شمال غرب دنبار آثار بعدی باشید.

منبع آموزشکده باستانی جویندگان گنج

👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co