نماد جغد در دفینه و گنج یابی

دوستان توجه داشته باشید که نشان جغد به تعداد خیلی کم تو ایران دیده شده ولی هر کجا که این نماد دیدین بدونید که اون اطراف دفینه ایی وجود داره و در مرحله باید اول باید خصوصیات این پرنده را خوب بشناسید.
جغد به عنوان حیوان تاریکی و شکارچی شب و مکان زندگی آن درون سوراخ ها در بالای درختان تنومند و غارهاست چشمان جغد تیز ببیند و برای معلوم کردن دقیق درب های ورودی از این حیوان به عنوان آثار استفاده کرده اند جغد حیوان شکارچی هم هست و بیشتر مواقع به عنوان آثار اول بکار می رود و شکار آن آثار اصلی می باشد اگر شکار در زیر پای جغد باشد باید آن حیوان را دنبال کرد ولی اگر به مکان خاصی مثل دیوار صخره ای نگاه می کند باید دنبال باز کردن درب پلمپ شده باشید جغد حیوان شومی است برای همین باید خیلی احتیاط کنید چون ممکن است با تله هایی رو به رو شوید ولی پشت این تله ها دفینه با ارزشی نهفته است.
لازم به ذکر است که عنوان کنم در صودت پیدا کردن نماد به هیچ عنوان آنرا تخریب نکنید که هیچ چیزی داخل نماد نیست و از افراد خبره کمک بگیرید.

👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co