نماد خرگوش در دفینه یابی

 

تفسیر نماد خرگوش در گنج یابی
???????

خرگوش در گنج یابی بسیار تاثیر گذار است زیر این حیوان بسیار نجیب است و در بعضی از دوران ها در خانواده های سلطنتی وجود داشته است.
پس میتواند نشانه دفینه یا قبر نجیب زاده ایی باشد.
خرگوشی که بصورت نشسته باشد در مسیر روبرو زیر آن شما باید دنبال یک راه مخفی بگردید که از آنجا به دفینه خواهید رسید یا زیر آن رابکاویر به یک در پوش یا قبر مهمی یا حتی سنگ چین خواهید رسید که دفینه ۷۰ سانت زیر پا یا زیر سر آن خواهد بود.البته این علامت اکثرا در نوک تپه ها دیده می شود.
وچنانچه درجهت دیدش تپه باشد یک ورودی با تونلهایی زیر آن وجود دارد.

سایت باستانی جویندگان گنج
???
ganjyar.co