نماد رخ یا چهره متحیر با دهان باز در دفینه یابی

 

 

رخ
تداعی کننده چهره انسان
گویای حالت انسان
نمونه ای از رخی که گذاشتم بهش میگن
رخ متحیر
و دهن باز
حالت چهره گویای درون انسانه
زمانی ک انسان چیزی رو میبینه که عجیبه متحیر میشه
پس رخ متحیر تو دیدش خبریه….

😲😮

ganjyar.co

 

ganjyar.co