نماد روباه در دفینه یابی

مفهوم نماد روباه

دوستان توجه داشته باشید که نماد روباه به ندرت داخل ایران دیده شده پس هر سنگی به نماد روباه تشبیح نکنید.

روباه حیوانی مکار و پر فریب با چشمانی نیمه درشت که پوزه(دهان) آن جلب توجه میکند.

روباه بیشتر با نمادهای دیگر به کار برده میشود از جمله شیر -ببر-انسان و…

روباه نظر شما را به خود جلب میکند وبه شما میگوید از مسیر من بیایید که در واقع میخواهد شما را فریب دهد .

به هیچ عنوان در مسیر روباه دنبال بار نگردید.بار در مسیر مخالف روباه است.

 

آموزشکده علائم شناسی و دفینه یابی جویندگان گنج

 

کاملترین سایت علائم شناسی.

 

ganjyar.co

ganjyar.co