نماد شتر، تل خاکی، ورودی پلمپ، تونل و اتاقک.

نماد شتر، تل خاکی، ورودی پلمپ، تونل و اتاقک.

جوابیه کارشناسی تصاویر و علائم ارسالی اعضای سایت .

سایت باستانی جویندگان گنج

#فلزیاب # مواد تخربی برای سنگ و ساروج #کارشناسی حضوری +تفسیر علائم #نماد خرس #نماد شیر#نماد عقاب # مرغ و جوجه #نماد دست #جای پا#جای کفش #نماد قوچ #ماه و ستاره #نماد خورشید #نماد مار # نماد ماهی و……..
کاملترین سایت علائم شناسی

????
ganjyar.co
ganjyar.co