نماد شمشیر مربوط به دفینه و رمزگشایی آن در ادوار مختلف

شمشیر:

شمشیر در چند دوره استفاده شده
شمشیر سلوکی قبر سرداری میده

شمشیر اشکانی رموز نظامی داره و دفینه کوچیک میده باسازه سخت و سنگین

شمشیر بعد اسلام بیشتر برای دوران ایلخانی بوده دفینه اسلامی میده بیشتر

شمشیر های اسلامی معمولا منحنی و خمیده هستند
گاها هم بر قبر های نظامی میاد ولی بیشتر دفینه است

اشکانی بلند تیغه پهن و جای دستی بلند و عریض

شمشیر سلوکی(عکس دوم) مثل این با انتهایی تاجی شکل

شمشیر ایلخانی(شکل اول) منحنی و گاها راست با تیغه یک طرفه

شمشیر اشکانی گوینده و پیامرسان منطقه نظامی یا جنگی هم بوده

دوستان توجه کنید
شمشیر های اشکانی معمولا همراه مسیر دهنده هستند و یا خود شمشیر مسیر میده
توجه کنید معمولا یعنی نقض هم وجود داره

✡برجسته کاری
هیچ ربطی به دوره و حکومت نیست
فقط گوینده زیر و یا روی زمینه و یک قانون برای تمام ادواره

و از این موضوع هم قافل نشویم که هر نمادی تو محیطش مفهومیت داره و قابل رمزگشایی هست مثلا نماد شمشیر تو مکانهایی که خوستگاه دزدان و راهزنان باشد مربوط به قبر سرکرده دزدان و یا دفینه راهزنان می باشد.
البته نماد راهزنان معمولا همیشه مخفی بوده مثلا داخل غارها،داخل اشکفت ها و لابه لای صخره ها

👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co