نماد غورباقه در دفینه یابی

 

 

تفسیر و رمزگشایی نماد یا سنگ قورباغه
???????
قورباغه خود به تنهایی دارای جهش است؛ وهمیشه با جهیدن به طرف آب و برکه بدنبال حشرات وخزندگان کوچک میگردد! حال نماد سنگ قورباغه هم تا حدودی نمایانگر همین روال میباشد که به آن اشاره میکنم:

✅هرگاه سنگ قورباغه وجود داشت؛ باید بدنبال حرکت روبه جلوی قورباغه وجهش آن به سمت جلو بدنبال نماد دیگری باشید؛ حال اگر در کنار یا اطراف نماد قورباغه، رودخانه ایی یا نهری خشک یا جاری وجود داشت؛ باید در مسیری که میتواند محل جهش قورباغه باشد؛ بدنبال نشان دیگری در رودخانه و نشان دومی در آن سمت رودخانه باشید؛!

✅دربرخی نمادهای ساخته شده سنگ قورباغه، که با چشمانی بزرگ وبیرون زده اطراف را نگاه میکند؛ میتوان برای دسترسی به هدف بعدی بسمت محل نگاه چشم قورباغه دنبال علامت دیگری باشید،؛!

✅درمواقعی که سنگ قورباغه بحالت صاف نشسته باشد میتواند بدنبال هدف و علامت دیگر در فواصل تا ۶ متری بسمت جهش باشید!! ولی زمانی که قورباغه سربه بالا دارد و بشکل آماده وخیزبرداشتن برای جهیدن میباشد،؛ میتوان بدنبال علامت بعدی در فواصل دوردست تر باشد، وبا دو علامت درفاصله مشخص به محل دفینه رسید،؛!امکان مخفی شدن دفینه قورباغه در زیر سنگ قورباغه وجود ندارد، هیچگاه نمادهای باستانی را خراب نکنید،!!

سایت باستانی جویندگان گنج
???
ganjyar.co

کانال تلگرامی ما
???
@sangsaroj