نماد فیل در دفینه یابی

 

 

 

تفسیر نماد فیل در دفینه یابی ???

این حیوان در زمان مانایها نماد قدرت و جنگ بود.چون بدلیل قدرت بیش از حد در جنگها در راس ستون سواره نظام قرار داشت.از همین رو همیشه ماناها در جنگها پیروز میدان بودند.

لذا پادشاهان و سردارن از سنگ نگاره های این حیوان استفاده میکردند برای مخفی کردن خزانه های سلطنتی.
و بیشتر اشیایی علامت فیل داخل غار یا تل خاکی میباشد.
و نماد فیل را در روبروی بار معمولا در جای دورتر قرار میدادند.

و در رمزگشایی چندین حالت دارد:

۱٫اگر خرطوم فیل به سمت پایین دره بود باید به دنبال تل یا آثار دوم بود که در کنار آن رودخانه یا چشمه ای وجود دارد.?

۲٫اگر خرطوم فیل در خاک فرورفته بود دفینه در زیر خرطوم قرار دارد.?

۳٫اگر خرطوم بطرف بالا بود هدف در نزدیکی خود میباشد.حالا یا پشت سر یا پهلوهای فیل که بصورت گور بردی میباشد و هدف در کف گور بردی قرار دارد.?

۴٫اگر خرطوم نداشت یا خرطوم کوتاه بود،روبروی دید فیل غار پلمپ شده وجود دارد.?

۵٫اگر خرطوم یا شکم فیل بزرگ بود
لازم است که داخل شکم فیل با تست فضای خالی بررسی شود.?

سایت باستانی جویندگان گنج
???
ganjyar.co

کانال تلگرامی ما
???
@sangsaroj