نماد مار در دفینه یابی

 

تفسیر نماد مار در گنج یابی
??????????

نشانه مار در گنج یابی چندین تفسیر را در بر میگیرد که به ترتیب به آنها میپردازیم.

در یکی از بررسی های بنده که از نماد ماری که در کوههای زاگرس لرستان به عمل امد در جهت جهش و حرکت مار در فاصله پنجاه متری یک ورودی تنگ و گربه رو بود که با ساروج سخت پلمپ شده بود بعد از باز کردن پلمپ ورودی گربه رو حدود ده متر ادامه داشت و سپس مسیر باز و به سالنی گنبدی شکل به علائمی برخوردیم که گویای تله ، اتاقها و حتی سر بار بود.

نکته ❗️هیچ وقت بعد از باز کردن پلمپ یا ورودی سریع وارد نشوید که صدرصد مسموم میشوید.
یکی از تله های مار سمی و زهر آلود بودن دفینه و محیط آن میباشد.

ابتدا ویژگی های منحصر به فرد مار را بررسی میکنیم ، مار موجودی خطرناک و سمی بوده که بیشتر عمر خود را در زیر زمین سپری میکند که بر همین اساس در دنیای باستان از نشانه مار استفاده برده اند

نشانه مار روی صخره به مفهوم گنج و دفینه عمیق بوده که در صورتی مار چمبر زده باشد هدایا میتواند زیر همان سنگ مخفی باشد، این دفینه ی مخفی دارای تله و احتمال قوی اشیاء موجود زهر آلود اند

نماد مار هنگامی که بر روی دیواره غار حک شده باشد به تونل ، راهرو ، دالان و اتاقک زیر زمینی اشاره میکند که در همان غار باید جستجو شود

نحوه ی پیدا کردن دفینه علامت مار به این صورت است که باید در جهت دید مار قدم برداریم و به ازای هر پیج مار به دور خودش و یا به دور سنگ یک متر به جلو برویم و درب ورودی مخفی را که دارای نوعی تله به نام تله ریزشی میباشد پیدا کنیم

اگر مار یک چشم داشت باید در جهت آن چشم قدم برداریم و اگر مار بسیار دراز بود باید در فواصل دور به دنبال سنگ مشکوک که درب ورودی مخفی میباشد بگردیم

نشانه مار در صورتی که شکمش از سر و دمش بزرگتر باشد باید در جهت شکم آن به دنبال تپه و یا تومولوس کوچکی باشیم که به قبور پادشاهان دوره های مختلف از جمله یونان کهن اشاره دارد

تفسیر نماد مار در ایران باستان ، هنگامی که دو مار روبروی هم به یک صلیب اشاره کنند به مفهوم گنج کلیسا بوده و دارای تله های متعدد از جمله تله دیوارک و پرتاب نیزه گودالی میباشد.

سایت باستانی جویندگان گنج
???
ganjyar.co