نماد های مربوط به دفینه و گنج# مار نماد مقبره


تندیس زیبای مار
در دوران ساسانیان از تندیس ما بعنوان شاخص مقابر استفاده شده
در برسی شاخص مار اولین چیزی ک ب ذهن انسان خطور میکنه رعب و وحشته
مار ب هر صورتی ایجاد رعب و وحشت میکنه و دوری
اما با اینکه مار حیوانیه ک سمی ولی سلاحش قافل گیریه
زمانی ک مار ب چشم دیده بشه و رویت بشه نمیتونه ب انسان اسیب بزنه
ولی سلاحش قافل گیریه پس در حفاری اینکار مواظب باشید قافل گیر نشین
اما در رمز گشایی مار حالت مار مهم میشه
این مار حالت حمله نداره
اما نقصان داره
پس در محیط با توجه ب این دو مورد باید اینکارو رمز گشایی کرد.

نماد مار برای اولین بار توسط اوراتوها برای شاخص مقابر استفاده شده است.
دومار در هم تنیده در یونان باستان سمبل تندرستی محسوب میشده
و همین الان هم دومار در هم تنیده ارم شرکتهای دارو سازی هست.
اما در دوره هخامنشی و اشکانی از مار حکاکی برای شاخص تونلهای مخفی مربوط به دفینه استفاده میشده که عموما با نماد مخلوط میشده.
ولی در دوره ساسانیان از مار هم بصورت حکاکی و هم بصورت تندیس استفاده کردند که شاخص مقابر محسوب میشده.

سایت باستانی جویندگان گنج
معتبرترین سایت علائم شناسی

👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co