نماد پرنده در دفینه یابی

 

 

 

نماد پرناده در جایگاه درست خود قرار دارد با توجه به علائم موجود شیب پشت سر پرنده بررسی شود که به احتمال زیاد یک پلمپ یا قسمتی از صخره که فرق با پیرامون اطراف فرق داشته باشد پیدا کنید چنانچه در این مسیر مورد مشکوکی پیدا نشد مسیر دید و حرکت پرنده را بررسی نمایید.
نکته ! حالت پرنده نشان میدهد که هدف زیاد دور نیست، شاید ب. روی لانه خوابیده باشد که در این صورت گمانه اول درست است و یک پلمپ سپس تونل شما را به زیر پرنده هدایت میکند د البته از بالا کار کردن کاملا اشتباه است.


ganjyar.co

ganjyar.co