نماد چرخ ارابه در دفینه یابی

 

چرخ ارابه نمادی با ارزش که به ندرت وجود دارد و معمولا در استانهای فارس و خوزستان دیده میشود قدمت این نماد به دوره هخامنشی بر میگردد و شاخص مقبره یک سردار جنگجو و شعاع است این جور مقابر داری دفینه ای خوب به همراه زره و ابزارآلات فرد متوفی میباشند که البته در ورودی مقبره با قبر یک یا دوتا اسب رو به رو خواهید شد، هدف فاصله زیادی از نماد ندارد ولی کاری سخت و پیچیده است که احتیاج به کارشناس خبره و سیستم های پیش رفته دارد.

 

ganjyar.co

ganjyar.co