هفت شاهکارها باستانی در موزه ملی

هفت شاهکار طلایی در موزه ملی

صورتک قوچ تپه حصار، جام کلاردشت، پلاک زیویه، جام مارلیک، حلقه قدرت ارجان، دستبند زرین مرصع جوبجی و تکوک همدان را تنها در ایام عید می‌توان دید.