پلمپ نما در دفینه یابی

 


یک پست آموزشی بسیار عالی👌

دوستان توجه کنید وقتی که میگوییم پلمپ نما همچین فاکتورها و مواردی را در نظر بگیرید.
البته پلمپ نماها اشکال مختلفی دارند از جمله هم سطح ،فرو رفته و برجسته که در موارد زیادی دیده شده استاد نماهای بی تجربه و یا کاوشگران خام به جان پلمپ نما افتاده وبعد از کلی هزینه منطقه را ترک میکنند غافل از آنکه هدف زیر پایشان بوده است.😂😂

 

مشاوره و فروش فلزیاب

۰۹۱۲۷۹۲۵۱۵۷