کارشناسی سکه و علائم مربوط به دفینه و گنج

جوابیه کارشناسی اجناس اعضای گروه جویندگان گنج

✅ سکه های نقره گودرز و فرهاد اشکانی به همراه شاهپور دوم ساسانی که اصالت آنها کاملا تایید می شود.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇