کشف سکه های طلا شاهپور یکم ساسانی

 

شاپور یکم (پهلوی کتیبه‌ای: 𐭱𐭧𐭯𐭥𐭧𐭥𐭩 آوایش:شَهپُهْر) یاشاپور بزرگ پادشاه قدرتمند قرن سوم میلادی و نویسنده کتیبه‌های صخره‌ای متعدد و کعبه زرتشت است. او پس از پدرش اردشیر بابکان بر تخت نشست و همچون پدرش، پادشاهی قدرتمند بود و به پیروزی‌های بزرگی در برابر رومیان دست یافت. تندیسی مربوط به دوره ساسانی درغار شاپور یافت شده که برخی آن را به شاپور اول نسبت می‌دهند. در دوران او مانی ظهور کرد و شاپور به او اجازه داد تا دینش را تبلیغ کند. مانی یکی از کتاب‌های خود به نام شاپورگان را به او تقدیم کرده‌است که به زبان فارسی میانه نوشته است.

شاپور یکم شاهنشاه ایران و انیران دومین شاهنشاه ساسانی سلطنت۱۲ آوریل ۲۴۰ – مه ۲۷۰

پادشاه پیشین :اردشیر بابکان

جانشین:هرمز یکم

همسر:خوریم گودرز (خوریازیم گودرزاد)

فرزند(ها)هرمز یکم
بهرام یکم
نرسه
شاپور میشانشاه
گزمک اذر اناهید (ملقب به ملکه‌ی ملکه‌ها)نام کامل شاپور یکم ساسانی خاندان خاندان ساسان پدراردشیر بابکان مادرمیرُد زادروز۲۱۵ میلادی 
گورمرگ می ۲۷۰/۷۲ (۵۵–۵۷ سال) 

 

ganjyar.co

ganjyar.co