گاز طلا در دفینه و گنج

گاز طلا؟!

گاز طلا چیست؟
آیا طلا گاز تولید میکند؟

قبل از هرچیز سعی میشود تا این مطلب درکمال سادگی و روان بودن به بررسی سوالات فوق بپردازد.
گاز یکی از ۴ حالت ماده است(جامد-مایع-گاز-پلاسما) که فاقد شکل بوده و فاصله مولکولی در این حالت بسیار بیشتر از جامد و مایع است و باعث شده تا ماده به حالت گاز درآید.
حال اگر یک ماده جامد یا مایع بخواهد تبدیل به گاز شود باید ساختار ملکولی آن از هم بپاشد و بین ملکولها فاصله بیفتد که در این صورت ماده جامد یا مایع حالت و شکل اولیه خود را از دست میدهد و حجم آن رفته رفته کم خواهد شد.
همانطور که وقتی آب را حرارت میدهیم آب کم کم از حالت مایع به گاز درخواهد آمد و ساختار مایعی خود را از دست خواهد داد و حجم مایع رفته رفته کم خواهد شد تا جایی که کاملا به گاز(بخار) تبدیل شود.

پس امکان ندارد ماده از حالتی به حالت دیگر درآید یا گاز تولید کند ولی برحالت اولیه خود باقی بماند!!

حال اگر فرض را هم براین میگرفتیم که طلا گاز تولید میکند قطعا بعد از مدتی شکل و ساختار اولیه آن از بین میرفت و به طور مثال بعد از ۱۰۰۰ سال از یک مجسمه طلایی چیزی جز گاز باقی نمیماند!
این فرضیات باطل نه تنها با علم بلکه با عقل نیز در تضاد است.

طلا از جمله فلزات نجیب است و دربرابر اکسیداسیون,زدگی و خوردگی مقاوم است. به این منظور که در مجاورت با آب و هوا در طی هزاران سال نیز اکسید نخواهد شد.
بنابراین نه اکسید میشود و نه گاز تولید میکند.

نکته ❗دوستان توجه داشته باشید این پست فقط جهت رد نظریه گاز طلا نشر داده شده است و ما وجود گازها یا سمومی مثل متان و آرسنیک و…… در محل دفینه را رد نمی کنیم پس همیشه احتیاط کنید.

در پست بعدی که نظریه خیلی از این استادنماهای مجازی که در پست ها و کلیپهای خود هواکشها را به گاز طلا و دفینه ربط داده اند را با دلیل رد خواهیم کرد.

مطالب ما را در آموزشکده تاریخی،باستانی جویندگان گنج دنبال کنید.

کاملترین سایت علائم شناسی و دفینه یابی

👇👇👇👇
ganjyar.co
ganjyar.co