گنج، دفینه،زیرخاگی، فلزیاب

شاخص هایی که برای ورودی های مخفی و پلمپ به کار رفته اند