گنج#دفینه#زیرخاکی#نماد#جوغن

نمادهایی که رمزگشایی آنها به واسطه نور و سایه امکانپذیر است و در زمان خاصی از سال و روز انجام میشود. 

شماره تلفن جهت مشاوره و هماهنگی برای درخواست کارشناسی حضوری و خرید فلزیاب.

 

۰۹۱۲۷۹۲۵۱۵۷